ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Благодійна реклама:

Благодійна реклама:

Благодійна реклама:

Благодійна реклама:

Благодійна реклама:

Основним нормативно-правовим актом, що визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов‘язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, обов‘язки і відповідальність платників – є Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991 р. (далі – “Закон”).

Загальна система оподаткування складається з сукупності податків і зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку. Відповідно до Закону в Україні справляються загальнодержавні податки і збори (обов‘язкові платежі); місцеві податки і збори (обов‘язкові платежі). Вичерпний перелік загальнодержавних податків і зборів (обов‘язкових платежів) визначено статтю 14 Закону, місцевих податків і зборів (обов‘язкових платежів) - статтю 15 Закону. Порядок обчислення та граничні розміри місцевих податків і зборів (обов‘язкових платежів) встановлено Декретом Кабінету Міністрів України від “Про місцеві податки збори”.

Загальна система оподаткування в Україні визначається Законом України "Про систему оподаткування", в якому дано перелік податків, зборів, внесків, обов’язкових платежів (далі податки). Розмір, порядок обчислення та сплати податків встановлюється окремими нормативно-правовими актам.

№ п/п

Назва податку

Ставка, розмір

Об`єкт оподаткування

1

2

3

4

1.

Податок на додану вартість

20%

Операції по продажу товарів (робіт, послуг), ввозу вивозу товарів в Україну

2.

Податок на прибуток підприємств

30%

Прибуток, визначений шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань

3.

Податок на доходи фізичних осіб

10%-40% (по прогресивній шкалі)

Сукупний оподаткований дохід за рік

4.

Податок на отримані дивіденди

30% для резидентів 15% для нерезидентів

Загальна сума отриманих дивідендів

5.

Плата за землю

1,5-21 коп. за 1 кв. м. з підвищуючим коефіцієнтом 1,2-3 (в залежності від статусу населеного пункту) або 1% вартості проведення оцінки землі

Використовувана площа землі

6.

Збір на спеціальне використання природних ресурсів

%

Обсяг використаної води, тощо

7.

Внесок на випадок тимчасової непрацездатності

2,9 % - з роботодавця
0,25 % або 0,5 % - з робітника

Фонд оплати праці, що підлягає оподаткуванню прибутковим податком

8.

Комунальний податок

10%

Річний фонд оплати праці, розрахований виходячи із розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян та кількості працівників

9.

Відрахування до Пенсійного фонду

32% - з роботодавця
та
1% або 2 % - з робітника

Фонд оплати праці

10.

Внесок на випадок безробіття

2,1 % - з роботодавця
0,5 % - з робітника

Фонд оплати праці, що підлягає оподаткуванню прибутковим податком

11.

Страхування від нещасного випадку на виробництві

0,84 % - 13,8 %
в залежності від класу професійного ризику виробництва

Фонд оплати праці

12.

Збір за видачу дозволу на розміщення об`єктів торгівлі та сфери послуг

30-320 грн. за 1 міс в будь-якій сфері торгівлі за готівковий розрахунок

Торговельна діяльність, надання побутових послуг, ігровий бізнес


Крім вище перерахованих податків, в залежності від виду діяльності, сплачуються ще наступні податки:

  • акцизний збір (від 5% до 300%, митної вартості товару);
  • митні збори (від 0% до 70%);
  • державне мито;
  • рентні платежі;
  • податок з власників транспортних засобів;
  • місцеві податки (готельний збір, збір за право паркування, податок на рекламу, тощо).

Якщо фізична особа обирає загальну систему оподаткування, основну суму платежів податків до бюджету становитимуть податок з доходів фізичних осіб, податок на додану вартість, збір на обов‘язкове державне пенсійне страхування.

Податок на доходи фізичних осіб стягується відповідно до Закону України від “Про податок з доходів фізичних осіб”. Відповідно до Закону ставка податку з доходів фізичних осіб становить 13 відсотків (п. 22.3. ст. 22 Закону “починаючи з 1 січня 2004 року та до 31 грудня 2006 року ставка оподаткування встановлюється на рівні 13 відсотків від об‘єкта оподаткування”).

Порядок обчислення податку на доходи фізичних осіб визначено наказом Державної податкової адміністрації України “Про затвердження Інструкції про податковий кредит”.

Податок на додану вартість (далі - ПДВ) стягується відповідно до Закону України від “Про податок на додану вартість”. Цей Закон визначає платників податку на додану вартість, об‘єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету. Особливості ПДВ полягають в тому, що на відміну від податку на доходи фізичних осіб, він є непрямим податком - ПДВ включається до складу ціни товару або послуги. Відповідно до п. 6.1 ст. 6 Закону ставка ПДВ становить 20 відсотків.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» фізичні особи – суб`єкти підприємницької діяльності підлягають обов`язковому державному пенсійному страхування та повинні сплачувати відповідні страхові внески до Пенсійного фонду. Законом України від «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» встановлено ставку пенсійного збору для суб`єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, що становить 32 відсотка.